loading

Duch Święty w liturgii

Odnowiona liturgia okresu Wielkanocy, w której nie ma już oktawy uroczystości Zesłania Ducha Świętego, wyrażając w ten sposób jedność Pięćdziesiątnicy ... więcej

50 dni wielkanocnej radości

Ogólne normy roku liturgicznego i kalendarza (ONRLK) tak charakteryzują okres Wielkanocy: „Pięćdziesiąt dni od Niedzieli Zmartwychwstania do Niedzieli Zesłania Ducha ... więcej

Okres Narodzenia Pańskiego

Dla pierwszych pokoleń chrześcijan, swoją uwagę koncentrujących na wydarzeniach paschalnych, obejmujących Mękę, Śmierć, Zmartwychwstanie, Wniebowstąpienie Jezusa oraz Zesłanie Ducha Świętego, ... więcej